ALTRES SERVEIS

Inspecció Tècnica de l’Edifici (ITE)

Tot habitatge, en funció de la seva antiguitat, s’ha de sotmetre a una inspecció tècnica per a la seva conservació i manteniment, així com per la seguretat dels seus ocupants.

Què és la inspecció tècnica de l’edifici (ITE)?

Consisteix en una inspecció visual dels elements comuns de l’edifici feta per personal tècnic competent (arquitecte/a, aparellador/a, arquitectura tècnica o enginyeria d’edificació), i que dóna lloc al corresponent informe tècnic per detectar deficiències, situacions de risc i aspectes de millora dels edificis quan arriben als 45 anys d’antiguitat.

Quina finalitat té?

Instituir, mitjançant l’Administració, un sistema de control periòdic de l’estat dels edificis d’habitatges per evitar situacions de risc, promoure el deure de conservació, el manteniment i la rehabilitació, i la millora en matèria d’accessibilitat i sostenibilitat dels edificis.

Quins edificis han de passar la ITE?

La Inspecció tècnica és obligatòria en els supòsits següents:

 • Edificis d’habitatges, abans d’arribar als 45 anys d’antiguitat.
 • Si l’edifici o els habitatges de l’edifici s’han d’acollir a programes públics de foment de la rehabilitació.
 • Edificis unifamiliars, transitòriament s’exceptuaran aquells que tinguin la cèdula d’habitabilitat vigent fins a la seva caducitat.
 • Si ho determinen els programes o les ordenances locals que poden contenir criteris més amplis i exigents.
cèdula habitabilitat
ite logo
firmant documents

Projectes de reforma i rehabilitació

La creació d’espais, l’optimització de les dependències i la funcionalitat del seu habitatge faran del seu projecte una realitat.

Proposem solucions per a crear o renovar la seva llar, analitzant la distribució de l’espai per adaptar-lo a les seves necessitats. L’ajudem a dissenyar el seu habitatge i estem sempre al seu costat: redactem el projecte de reforma a càrrec d’un professional qualificat, ens encarreguem de la sol·licitud de tots els permisos d’obra necessaris, busquem empreses constructores de confiança, l’assessorem sobre el tipus de materials d’acabats i ens assegurem de que es compleixin els terminis i costos.

Projectes d’activitat

Albert L. Millán – Arquitectura Tècnica. Gestionem tota la documentació necessària per a l’obertura del seu negoci en qualsevol dels següents casos:

 • Nova obertura de negoci sense reforma de local.
 • Nova obertura de negoci amb reforma de local.
 • Canvi de titularitat mantenint íntegrament les condicions existents del local.
firmant documents
cèdula habitabilitat

Direcció d’Execució d’Obra (DEO)

El temps, els costos i la qualitat de l’execució van íntimament lligats a una òptima planificació de les tasques en base al seu projecte.

Certificats, Informes, Peritatges i Taxacions

 • Certificat d’antiguitat.
 • Coordinació Catastre-Registre de la propietat segons la reforma de la llei Hipotecària 13/2015. Descripció gràfica amb coordenades georeferenciades de les finques registrals.
 • Informes, dictàmens, reconeixements.
  Projectes de legalització, demolicions i enderrocs.
 • Plans de seguretat i salut.
 • Peritatges i valoració de danys.
 • Taxacions amb finalitat Informació Valor de Mercat o Garantia Hipotecària segons la Normativa ECO 805/2003.
firmant documents
cèdula habitabilitat

Certificat d’Eficiència Energètica

Els edificis es qualifiquen segons el seu certificat d’eficiència energètica, present en tota operació de compra o lloguer.

Aquest certificat consisteix en una avaluació de l’eficiència de l’habitatge, que es valora segons una escala de rang
A-G de colors, essent la A la més eficient.

En compliment del Reial Decret 23/2013, des de l’1 de juny de 2013, tot propietari que desitgi vendre o llogar el seu habitatge ha d’obtenir obligatòriament el Certificat d’Eficiència Energètica del seu habitatge. Aquest certificat, a més a més, inclou una sèrie de recomanacions que ajuden a fer la seva llar més eficient.