ALBERT LÓPEZ MILLÁN

Arquitecte Tècnic

Confiança, professionalitat, passió i compromís al seu servei.

Què és un arquitecte tècnic?

És un tècnic de capçalera professional de confiança que informa, orienta i soluciona sobre qualsevol tema…

Filosofia

Buscar leas necessitats del client i complir la funcionalitat desitjada en cada projecte, optimitzar al màxim el temps…

SERVEIS

PROJECTES D’ACTIVITAT

Gestionem tota la documentació necessària per a l’obertura del seu negoci en qualsevol dels següents casos…

DIRECCIÓ D’EXECUCIÓ D’OBRA (DEO)

El temps, els costos i la qualitat de l’execució van íntimament lligats a una òptima planificació de les tasques en base al seu projecte.

CERTIFICATS, INFORMES, PERITATGES I TAXACIONS

Certificat d’antiguitat.
Coordinació Catastre-Registre de la propietat segons la reforma de la llei Hipotecària 13/2015.

CÈDULA D'HABITABILITAT

La Cèdula d’Habitabilitat és necessària per a tots els habitatges en règim de compravenda o lloguer, i així mateix per poder donar d’alta els subministraments…

CERTIFICAT D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

Els edificis es qualifiquen segons el seu certificat d’eficiència energètica, present en tota operació de compra o lloguer…

INSPECCIÓ TÈCNICA DE L’EDIFICI (ITE)

Tot habitatge, en funció de la seva antiguitat, s’ha de sotmetre a una inspecció tècnica per a la seva conservació i manteniment, així com per la seguretat…

PROJECTES DE REFORMA I REHABILITACIÓ

La creació d’espais, l’optimització de les dependències i la funcionalitat del seu habitatge faran del seu projecte una realitat…

Sobre mi

Cursa els seus estudis a Lleida (UdL) i es gradua l’any 2013. Inicia i desenvolupa la seva activitat professional en una empresa constructora exercint les tasques de cap de producció, a continuació realitzant tasques d’oficina tècnica en una empresa de tancaments i posteriorment en un despatx d’arquitectura multidisciplinari especialitzat en informes de taxació amb finalitat garantia hipotecaria oficials* segons la normativa ECO 805-2003…