CÈDULA D'HABITABILITAT

firmant documents

Cèdula d’habitabilitat

La Cèdula d’Habitabilitat és necessària per a tots els habitatges en règim de compravenda o lloguer, i així mateix per poder donar d’alta els subministraments.

TIPUS DE LLICÈNCIES
Actualment trobem tres tipus de cèdules, segons la data de construcció de l’edifici i segons el tipus d’obres de reforma en cas que se n’hagin executat:

  • Primera ocupació: pertanyen als habitatges d’obra nova.
  • Primera ocupació de rehabilitació: es concedeixen a aquells habitatges als quals s’han dut a terme treballs de rehabilitació.
  • Segona ocupació: es concedeixen amb a aquells habitatges usats o preexistents.